Επισκεπτόμενοι το όμορφο νησί μας, έχετε μια σπουδαία ευκαιρία να κάνετε έναν ενδελεχή οδοντικό και στοματικό έλεγχο. Στην Οδοντιατρική Φροντίδα κατανοούμε, πως η περίοδος των διακοπών σας είναι μεγάλης σημασίας. Κανένας δεν θέλει να περάσει τις διακοπές του σε μια οδοντιατρική κλινική. Όμως στην Οδοντιατρική Φροντίδα Χερσονήσου κανονίζουμε τα ραντεβού σας δίνοντας σας μεγάλη προτεραιότητα. Ενδεχομένως να επιλέξετε να γίνουν όλα αυθημερόν ή και σε περισσότερες συνεδρίες, η κάθε μία από τις οποίες διαρκεί μία ώρα το πολύ. Η ώρα του ραντεβού σας επελέγεται με βάση το δικό σας πρόγραμμα, όποτε σας βολεύει καλύτερα.

Στον τομέα της συντηρητικής οδοντιατρικής, είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε πολλά και διαφορετικά είδη υπηρεσιών:

Ταυτοχρόνως χρησιμοποιούμε αποκλειστικά εξοπλισμό υψηλότατης ποιότητας και υλικά εξαιρετικής βιοσυμβατότητας. Μπορείτε να αφεθείτε στη γνώση, την οποία το προσωπικό μας συνεχώς αναβαθμίζει και βελτιώνεται έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις πιο εξελιγμένες και άριστες διαθέσιμες τεχνικές.