Εμφράξεις (σφραγίσματα) προσθίων και οπισθίων δοντιών: Μπορούμε να σας προσφέρουμε συντηρητική αποκατάσταση σπασμένων δοντιών ή όψεις προσθίων δοντιών πάντα με τα πιο βιοσυμβατά και αισθητικά άψογα υλικά που διατίθενται.